Oslo Vokalfestival: Grand Finale

Arrangementsinformasjon

Historiens første Oslo Vokalfestival arrangeres i 2018, og vi avslutter helgen med en bred og allsidig konsert!

På scenen står helgens instruktører: Tobias Hug (kjent fra The Swingle Singers), og Elisabeth Anvik og Håvard Gravdal fra PUST!
I tillegg får du oppleve gruppene Vokando, Epleklang, Vokalgruppen DoremiX, Vokalgruppen Nordic Blue, Charmeurselskabets Salongensemble, Vokalgruppa Mezzo, Attitunes og Uhørt - både hver for seg og sammen!

vokalgruppe
kor
Konserten støttes av Oslo kommune. Kommunen har en egen konsertstøtteordning for frivillige lag og foreninger tilhørende i Oslo. Konsertstøtten forvaltes av Oslo musikkråd, og fordeles to ganger årlig.